กิจกรรมฟื้นฟูศิลปะดนตรีไทยและดุริยางค์ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป.นครปฐม เขต 2