สพป.เลย เขต 3 จัดกิจกรรม การชุมนุมรอบกองไฟ การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในพิธีการเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มรักภูเรือ ณ รร.บ้านร่องจิก และได้สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมในครั้งนี้