สพป.ชุมพร เขต ๑ รับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับประเทศ ๒ ปีซ้อน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕)

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ในพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ  ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร.-