สพป.มุกดาหาร เปิดงานมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (Open House 2023) รร.บ้านคำสร้อย

สพป.มุกดาหาร เปิดงานมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (Open House 2023) รร.บ้านคำสร้อย

🕘 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ รร.บ้านคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธี “เปิดงานมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (Open House 2023)” พร้อมด้วย นางพิมสุภางค์ นามบุตร และ นางทองพูล งามขำ ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย โดยมี นายกานต์ นักลำ ผอ.ร.ร. บ้านคำสร้อย กล่าวรายงาน จากนั้น ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ ภายในงาน ต่อไป

ด้วย รร.บ้านคำสร้อย กำหนดจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นอกจากนี้ ในงานได้มีการจัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานของนักเรียนและครู ของกลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนวห้องสมุด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมการแสดงบนเวที

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/19qtgq6F7JGQPFQOv8miqQXmikJcDXnHR?usp=share_link