สพป.ชัยนาท จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นางพรรณี  งามขำ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประยงค์  สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท นายกมล  เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการดำเนินงาน ชี้แจง ทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา (ชั้น ๓) สพป.ชัยนาท