ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบบ้านสานฝัน ปันสุข หลังที่ 3 ให้กับนักเรียน ร.ร.ตะดอบวิทยา ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 7 ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านนักเรียน หลังที่ 3 “สานฝัน ปันสุข” โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตะดอบวิทยา พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทุนสนับสนุน เพื่อสร้างบ้านให้กับ เด็กชายจิรกิตติ์ ขันตี และ เด็กชายอติรุจ ทองบุตร นักเรียนโรงเรียนตะดอบวิทยา งบประมาณในการก่อสร้าง 60,000 บาท โดยมี นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ นายสุเทพ แสงสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว