สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธาน นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ และข้าราชการระดับสูงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสระแก้ว