ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิมาฆบูชา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ