รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานวันเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานวันเปิดโลกการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา และการจัดแสดง Solf Power และกิจกรรมอื่น ๆ ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ