ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ วันดอกเสลาบานที่นิคมฯ 8

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมงานมหกรรมเปิดบ้าน แสดงผลงานทางวิชาการ วันเสลาบาน ที่นิคมฯ 8 ครบรอบ 55 ปี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสดงศักยภาพความถนัดของตนเอง ให้กับสาธารณชนได้เห็นผลงานของลูกหลานชาวนิคมฯ 8

Latest posts by วิภาพร ทองสิงห์ (see all)