เชิญชวนเข้าร่วมประชุม TK FORUM 2023

ด้วย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้กำหนดจัดงานประชุม TK FORUM 2023 หัวข้อ “Library Possible:The Creative Solutions for Better Library Service” ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมตามหัวข้อที่สนใจ ตามรายละเอียดดังเอกสารดังแนบ