ยกระดับ PA คุณภาพครู โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน