นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ร่วมงานการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม เนื่องในการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และการจัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายปัญญา วรรณชัย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมงานการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม เนื่องในการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และการจัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ณ บริเวณถนนหน้าสระใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา