สพม.เชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ วัฒนธรรมและความสงบสุขอย่างยั่งยืน ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร, ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มเซ็นทรัล และคุณสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ภายหลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ วัฒนธรรมและความสงบสุขอย่างยั่งยืนแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเมืองและพื้นที่ห่างไกลกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตที่ 1-6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ

ภาพ/ข่าว:ศน.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี