สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จาก รมว.วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารหอศิลปินแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปรับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้กำหนดให้มีกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ผ่านการประเมินทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 39,102 แห่ง และผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และกระทรวง เป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 243 แห่ง/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว