สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566   สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ประธาน  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุม  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้มีอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุม  เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม