ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเตรียมประชุมพัฒนาบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเตรียมประชุมพัฒนาบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)