สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการศึกษาทางไกล โรงเรียพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา