สพม.มหาสารคาม ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อประชุมหารือ ชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1hGWnh_m_zNbbZdomBWAaIZdmlsfClLRn

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)