การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 และคณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3