สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการจัดงาน “เดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล”

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 มอบหมายให้นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน “เดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล” ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ การจัดงาน “เดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล” ตามที่จังหวัดหนองคายร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย และคณะพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กำหนดจัดงาน “เดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล” เพื่อสืบสานผ้าไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย โดยมี นายชาญชัย  คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะได้ดำเนินการจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ ห้องหนองคายคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย