ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบลูกจ้างชั่วคราว

<<<วันพุธ ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบ,คณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน