สพป.สมุทรสาคร – ประชุมบุคลากร สพป.สมุทรสาคร

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สพป.สมุทรสาคร เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร