สพป.นครปฐม เขต 1 นำผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณภาพขนาดใหญ่

สพป.นครปฐมเขต1 ภายใต้การนำของ ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (ขนาดใหญ่) ณ โรงเรียนประถมฐานกำแพงแสน โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสินีนาฎ จันทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก คณะกรรมการทีม Coaching นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ และผู้เกี่ยวข้อง นำผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา โดยมีนายกิ่ง ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน นางสาวศราวดี ม่วงสด รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษ ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าร่วมกิจกรรม PTBK OPEN HOUSE 2022 งานเปิดบ้านการเรียนรู้ สไตล์ประถมฐานบิน ในรูปแบบ Street Learn Cafe การผสมผสานวิชาการ ศิลปะ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม “Learning & Innovation” มาร่วมแบ่งปันความสำเร็จ ต่อยอดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

https://photos.app.goo.gl/RErAagp5KLYQRoJW7

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1