สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2566 และเป็นประธาน การประชุม PLC มอบนโยบายการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย  ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม