ร่วมเครือข่ายการศึกษาฉลองศาลาอนุสรณ์ 124ปี วัดบ้านกาศใต้ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน