สพป.เลยเขต 3 ประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูลโล สพป.เลยเขต 3