เปิดบ้านอนุบาลสุรินทร์

วันที่  7  มีนาคม 2566  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open  House)  เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของโรงเรียนให้ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสาธารณชนได้ชื่นชมผลงานและความสำเร็จ  การนี้  นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้  นายเปโส  ขบวนดี  รอง  ผอ.เขตพื้นที่  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสันทัด  แสนทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพิธีเปิด