สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบบร้าโกลด์ ๒๓

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบบร้าโกลด์ ๒๓ กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพอินโดนีเซีย ณ โรงเรียนบ้านเขาตลาด อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง