สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน”สพป.สระแก้ว เขต 1

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน” โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงาน “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน” โดยให้มีพิธีเปิดงาน (Kick Off) และจัดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวบาน โรงเรียนบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว