นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน) ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6