สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วม Kick Off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.”

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “คลินิก สตผ.”เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานเขตพื้นที่ โดย นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting และร่วมกิจกรรม “ชอบกด 👍ใช่กด ❤️ต่อเติมช่วย Comment” ในการ Live สด ผ่านเพจ Facebook คลินิก สตผ. ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ