สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรับชมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “คลินิก สตผ.”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “คลินิก สตผ.” เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงาน และเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานเขตพื้นที่ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด ห้องประชุมสะดืออีสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3