สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุม การติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3