สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3