สพป.เลย เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาคูณ โรงเรียนบ้านปลาบ่า โรงเรียนชุมชนภูเรือ โรงเรียนบ้านหนองบง