ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการเรียนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปี 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการเรียนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปี 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 มุขหลัง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง