ผอ.สพ.ระยอง เขต 1 เป็นประธาน การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว17/2552 (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) นางสาววรรณดา พรหมดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง