สพม.สงขลา สตูล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ของจังหวัดสงขลา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ของจังหวัดสงขลา จากนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สงขลา สตูล ได้แก่ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผอ.สพม.สงขลา สตูล และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สงขลา สตูล รับชมการแสดงดนตรีจากวง SPO และรับฟังการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “สงขลาสู่มรดกโลก” เนื่องในงานสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา