สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด          เพื่อร่วมหารือพิจารณากำหนดการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาสัมพันธ์นักเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑          ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์” ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยเริ่มกรอกใบสมัครนักกีฬาผ่านเว็บไซต์ http://sportbrm1.go.th/ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน              ในสังกัด จำนวน ๒๐ กลุ่มโรงเรียน เพื่อร่วมหารือพิจารณากำหนดการแข่งขันกีฬากรีฑาสัมพันธ์นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์” กำหนดการกรอกใบสมัครนักกีฬาผ่านเว็บไซต์ http://sportbrm1.go.th/ ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย นักกีฬา – กรีฑา ประเภทนักเรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้าน กระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) , โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ , สนามเอสเอสอารีน่า , โรงเรียนไตรภูมิวิทยา , โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย