สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดกิจกรรมเปิดบ้าน สร้างค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)

10 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน สร้างค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2565 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา เผยแพร่ผลงาน ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)