ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองสะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะพาน และโรงเรียนใกล้เคียงกว่า 14 แห่ง ชุมชนในพื้นที่กว่า 200 คน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลความรู้การพัฒนาพื้นที่ EEC ผ่านการบรรยายจากผู้บริหาร EEC และในรูปแบบการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกความเข้าใจโครงการต่าง ๆ

Latest posts by วิภาพร ทองสิงห์ (see all)