ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานฯ

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยมี น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเชิญรางวัลพระราชทานประดิษฐาน ณ แท่นเกียรติยศ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  กล่าวคำฉลองรางวัลพระราชทาน  มอบเกียรติบัตรนักเรียนพระราชทาน ปี 2564(ชมเชย) ด.ญ.ทัดหทัย เดชหัสดิน  มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน  (15 หน่วยงาน) และพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ  อาคารอนุบาลชัยภูมิรวมใจ