สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถภาพภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบCEFR

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถภาพภาษาอังกฤษครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบCEFR เน้นการสื่อสาร CLT โดยรูปแบบ ACTIVE LEARNING จัดโดยบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1