สพป.ยโสธร เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ราย นายรชต ศรีจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านกุดแห่

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ราย นายรชต ศรีจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านกุดแห่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมี ประดิษฐ เม้าคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางเริงฤทัย เชื้อจันอัด ผอ.โรงเรียนบ้านกุดแห่ เป็นกรรมการ ในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดแห่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2