ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เปิดงานบ้านวิชาการ(Open House) รร.บ้านสตึก


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านสตึก สพป.บร.4 ปีการศึกษา 2565 “เรียนดี มีวินัย น้ำใจสูง” ณ โรงเรียนบ้านสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสมพร บุ้งทอง ผอ.รร.บ้านสตึก และ ผอ.รร.กลุ่มสตึก 1 พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ