เชิญชวนร่วมงาน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” ครั้งที่ 6

ด้วยสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้จัดงาน”สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่