เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนตลอดช่วงวัย

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนตลอดช่วงวัย ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. และ 5 เม.ย.2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่