สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ กำกับติดตาม การรับนักเรียน โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง