สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมสรุปการศึกษาดูงานผู้บริหารในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ

13 มีนาคม 2566 เวลา ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปการศึกษาดูงานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ที่โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1